Черкаське крайове товариство Українського козацтва цінує й боронить Конституцію України

26 Июн Черкаське крайове товариство Українського козацтва цінує й боронить Конституцію України

28 червня 2021 р. Конституції України виповнюється чверть століття!

Новітні загрози й виклики, які зумовлені гострим геополітичним протистоянням, боротьбою за суверенітет, територіальну цілісність, саму державність України, спонукають ЧКТ УК відповідально ставитися до почесної місії: цінувати, а принагідно вивчати й захищати основний державний документ – Конституції.

Конституція – невід’ємний символ-компонент національного життя. У такому розумінні вона об’єктивно підштовхує до правого спектру ідеологічних уподобань. Теоретичною основою тут виступає консерватизм, який, зокрема, ґрунтований на засадах елітаризму. Видатний мислитель В’ячеслав Липинський тлумачив сутність національного консерватизму як процес фундації нації шляхом політичної інтеграції (єднання), де держава репрезентує всіх її громадян, незалежно від етнічного походження, релігійних поглядів, соціального становища. При цьому традиції, насамперед козацькі, покликані слугувати історичною основою для модерного самоствердження. Кажучи конкретніше, творчо переосмислений досвід гетьманського правління ХVІІ–ХVІІІ ст., 1918 р. має сприяти забезпеченню стабільності національного життя, формуванню новітньої аристократії – людей свідомих, інтелігентних, думаючих, креативних. У розумінні В. Липинського український аристократизм – це набуток духовного та національного самовдосконалення, подвижницької праці й відкритості до світової культури кожного, для кого Україна є найвищим життєвим пріоритетом, святинею.

Україна не може постати без еліти; держава ж, громадянське суспільство, своєю чергою, покликані забезпечувати умови для реалізації такого зобов’язання. Еліта, як творець нації, носій державності, має бути добре адаптованою в глобалізований світ, володіти мовами, вирізнятися високим рівнем фаховості, толерантності та ін.

Слушною є думка про територіальний патріотизм. Його актуальність у сучасних умовах знаходить своє яскраве підтвердження в захисті України на Донбасі й у Криму. Утім, боротьба за Україну визначається набагато ширшим спектром зусиль. Скажімо, якщо в лавах воїнів-оборонців перебувають не лише етнічні українці, а й представники національних меншин, то вирішення мовного питання потребує якраз державницької однозначності й категоричності.

Козаки й берегині ЧКТ УК щиро вітають громадян України, українців усього світу з 25-річчям Конституції України, дякують за терпіння, якого потребує діалог із такої важливої теми.

Слава Україні! Героям слава!

Прес-центр ЧКТ УК

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment