Черкаське крайове товариство Українського козацтва – учасники Міжнародної Великої ради Українського козацтва

22 Окт Черкаське крайове товариство Українського козацтва – учасники Міжнародної Великої ради Українського козацтва

Українське козацтво – міжнародна національно-патріотична і оборонно-спортивна, громадська організація громадян України та української діаспори, спадкоємець і продовжувач ідейних, духовних і моральних засад українських козаків, їх духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.
Українське козацтво є об’єднанням громадян для задоволення та захисту своїх законних, соціальних, національно-культурних, творчих, освітніх, наукових, оздоровчих та спортивних інтересів і являється добровільною, незалежною, добродійною, позапартійною громадською організацією.
Українське козацтво – правонаступник історичних гілок українського козацтва, які діяли на засадах відновлення незалежності України та її розбудови.

На Велику Раду Українського козацтва було запрошено отаманів місцевих козацьких осередків, які мають статус самостійних, сповідують українську національну ідею і готові стати на захист територіальної цілісності України.

Від Черкаського крайового товариства Українського козацтва ,  участь в Міжнародній  Великій  раді Українського козацтва взяли козаки з Черкас, Умані, та Жашкова на чолі з крайовим отаманом Віталієм Чепелухою

В приміщенні сесійної зали Миколаївської обласної ради, відбулося пленарне засідання Великої Ради Українського козацтва.

 

Головними темами обговорення були:

– стратегія української нації – побудова Великої України та роль у цьому процесі Українського козацтва, зокрема у розбудові системи оборони держави;
– єдність українців – це майбутнє Української незалежної держави.

 

Зі звітною доповіддю, лейтмотивом якої було виховання молодого покоління патріотів України, перед делегатами та запрошеними гостями на Великій Раді УК виступив Гетьман Українського козацтва М.М. Пантелюк.

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Делегати Великої Ради УК, які виступили в обговоренні, підкреслили важливість національно – патріотичного виховання в молодіжному середовищі та внесли пропозиції щодо підняття цієї роботи на вищий рівень, враховуючи, що в Україні йде війна.

Також до лав козацтва всупила Миколаївська молодь,та приняли присягу на вірність українському народові.

Сучасне козацтво є прямим правонаступником здобутків козацтва минулих часів. Не тільки часів Богдана Хмельницького, але і гетьманів Івана Виговського, Івана Мазепи, Пилипа Орлика та інших. І це покладає на них велику відповідальність перед суспільством. В центрі відповідальності є виховання дітей і молоді, збереження культурної спадщини, а головне на сьогодні – захист соборності і державності нашої України. Сучасні козаки – носії величезного спадку і зобов’язані зберегти, а головне, донести ці традиції українського народу, славного козацтва до наступних поколінь.

 

Прес центр ЧКТ УК

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment