Черкаське крайове товариство Українського козацтва презентує ідеологічні аспекти своєї діяльності

05 Сен Черкаське крайове товариство Українського козацтва презентує ідеологічні аспекти своєї діяльності

Нещодавно у відомому черкаському видавництві “Вертикаль” (ПП Кандич С.Г.) побачила світ брошура “Черкаське крайове товариство Українського козацтва (2014–2016) : ідеологічні аспекти діяльності”. Її зміст відбиває трьохрічну роботу громадської організації в царині інтелектуальної (ідеологічної) роботи, насамперед тих її сторінок, які присвячені козакам і берегиням черкаського полку імені Б. Хмельницького, але не тільки. Узагальнена, проте також далеко не вичерпна картина по ЧКТ УК, усіх його структурних підрозділах постає в прикінцевих додатках.

 

Зміст брошури, загальний обсяг якої 100 сторінок, містить передмови Гетьмана України Миколи Пантелюка та крайового отамана Віталія Чепелухи, інформацію про вручення державних нагород козакам, які відзначилися в оборонній війні проти російського агресора, погляд на козацький рух на Черкащині молодого дослідника, сюжети про будні й свята людей у козацьких одностроях, конкретні заходи з національно-патріотичного виховання, досить численні матеріали про статутну та науково-практично-роз’яснювальну роботу козаків. У більшості випадків автор і співавтори пропонують оригінальні (суб’єктивні) погляди на козацьке (українське!) минуле й сьогодення, намагаються окреслити найближчі історичні перспектив, чим власне заявляють свою громадянську позицію, а також закликають небайдужих читачів до плідної дискусії та подальшої співпраці.

Певну цінність становлять світлини, які розміщено окремим блоком, і підібрані вони здебільшого тематично, тобто відбивають власне ідеологічні аспекти діяльності товариства. Також корисним для небайдужого читача має стати інформаційний блок, де представлено нормативно-правову базу сучасного національно-патріотичного виховання в Україні. Принагідно автор звертає увагу викладачів, учителів, вихователів, організаторів навчально-виховного процесу на помітні прогресивні зрушення в цій сфері педагогічної роботи, до чого в останні роки активніше долучилися й державні інституції.

Якість видання вдалося досягти за рахунок кількох чинників, зокрема й ґрунтовного рецензування текстів докторами історичних наук, професорами Віталієм Масненком, Ганною Капустян та Олександром Ситником.

На жаль, брак інформації не дав змогу авторові докладніше зупинитися на діяльності більшості районних і сільських козацьких осередків, що варто розуміти як завдання на найближчу перспективу. Інакше кажучи, у брошурі представлено лише частину зробленого, проте й воно є значним за обсягом та глибиною аналітичних роздумів.

Цим виданням власне започатковано серію брошур, присвячених сторінці новітньої історії громадської організації “Українське козацтво”, одному з найпотужніших її регіональних осередків – Черкаському крайовому товариству.

Слава Українському козацтву!

Слава Україні!

 

Автор видання,

крайових хорунжий ЧКТ УК,

проф. Юрій Присяжнюк

 

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment