Черкаське крайове товариство українського козацтва взяло участь в заході… 20-Березня міжнародний День ЩАСТЯ.

20 Мар Черкаське крайове товариство українського козацтва взяло участь в заході… 20-Березня міжнародний День ЩАСТЯ.

un-logo

Таке рiшення прийняла Генеральна Асамблея ООН на своїй останнiй сесiї. Пропозицiю щодо вiдзначання Мiжнародного Дня Щастя, висунуту представниками королiвства Бутан, одноголосно пiдтримали всi 193 члена асамблеї.

 На базі Обласного центру медико- соціальної експертизи міста Черкас, за ініціативи його керівника Владлена Лєпського  було проведено захід для дітей бійців АТО,на який були запрошенні козаки Черкаського крайового товариства Українського козацтва, які захищали та боронили свободу рідної землі. Діти отримали солодкі подарунки , та задоволення від циркової програми.
IMG_3785

Дата святкування була обрана не випадково. 20 березня — День весняного сонцестояння, коли день дорiвнює ночi и сонце свiтить однакову кiлькiсть часу практично на всiй територiї земної кулi. Таким чином, цей день символiзує рiвне право на щастя кожного мешканця Землi.

В резолюцiї ООН говориться про те, що «прагнення до щастя є основоположною метою людського iснування«, а також про «необхiднiсть визнання цiєї мети у мiжнароднiй полiтицi«. У цьому зв’язку варто вiдзначити, що Королiвство Бутан, iнiцiювавше появу нового свята, вже давно проголосило щастя у якостi основної мети державної полiтики. Бутан є єдиною у свiтi країною, яка в 1971 роцi розробила и до сьогоднішнього дня керується концепцією Валового національного щастя (ВНЩ). На відміну від Валового національного продукту (ВНП), Валове національне щастя — це міра якості життя, що спирається в першу чергу на духовні й психологічні, а не на матеріальні цінності. ВНЩ — це такий розвиток економiки й держави, який зберiгає та розвиває унiкальну культуру країни, базовану на буддiйських духовних цiнностях.

 IMG_3779Сама концепцiя Валового нацiонального щастя виникла з буддiйського уявлення про щастя. Що ж каже буддiйське вчення про щастя? Буддiйський вчитель Лама Оле Нiдал у своєму виступi на семiнарi по психологiї у Базелi розповiдає про те, що буддизм роздiляє обумовлене щастя, залежне вiд зовнiшнiх умов — таких як будинки, машини, грошi, i абсолютне щастя — пов’язане безпосередньо з умом кожної людини. В буддiйському розумiннi обумовлене щастя тимчасове i непостiйне, в той час як абсолютне щастя неминуще i є iстинною природою людини. Джерело щастя знаходиться в умi кожної людини, а не десь зовнi, — каже Лама Оле Нiдал:

Крайовий отаман ЧКТ УК Віталій Чепелуха.

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment