СТАТУТ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІДЕЙНІ ЗАСАДИ, МЕТА І ЗАВДАННЯ.

1.1. Українське козацтво – міжнародна національно-патріотична і оборонно-спортивна, громадська організація громадян України та української діаспори, спадкоємець і продовжувач ідейних, духовних і моральних засад українських козаків, їх духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій. Українське козацтво є об’єднанням громадян для задоволення та захисту своїх законних, соціальних, національно-культурних, творчих, освітніх, наукових, оздоровчих та спортивних інтересів і являється добровільною, незалежною, добродійною, позапартійною громадською організацією.

Українське козацтво – правонаступник історичних гілок українського козацтва, які діяли на засадах відновлення незалежності України та її розбудови.

1.2. Українське козацтво у своїй діяльності керується Конституцією України, указами Президента України, чинним законодавством України, цим Статутом, визнаними Україною нормами міжнародного права, українськими козацькими звичаями і традиціями, які не суперечать законам України.

1.3. Українське козацтво – унітарна, єдина у своїй цілісності громадська організація, українських козаків, на структурні організації якого поширюється дія Статуту Українського козацтва.

1.4. Статут Українського козацтва є єдиним та загальнообов`язковим для осередків, які входять до складу Українського козацтва і є його структурними підрозділами.

1.5. Українське козацтво має свою атрибутику і символіку: прапори, бунчук, клейноди (гетьманська булава та хоругва (штандарт), гімн, марш, перначі крайових отаманів, тростина Генерального судді, перо і каламар Генерального писаря, литаври, тростина районового отамана), емблеми, а також посвідчення та службові книжки козаків єдиного зразка, однострії єдиного зразка, єдині козацькі військові звання, козацькі відзнаки, нагороди та інше.

1.6. Мовою спілкування та діловодства в Українському козацтві є українська мова.

1.7.Українське козацтво функціонує згідно адміністративно-територіального поділу України. Діяльність Українського козацтва поширюється на території України, Австралії, Німеччини, США та інших держав, де створені осередки Українського козацтва на підставі статуту Українського козацтва. Для набуття статусу юридичної особи осередки реєструються у встановленому чинним законодавством порядку. Ті осередки. які не є юридичними особами легалізуються шляхом повідомлення. Осередки, створені на території інших держав, легалізують свою діяльність, згідно законодавства тих держав, де вони будуть діяти.

1.8. Українське козацтво взаємодіє з державними установами, політичними партіями та громадськими організаціями України, що стоять на засадах національного державотворення, сприяють відродженню та розвитку Українського козацтва; розвиває співробітництво з козацькими громадами всього світу.

1.9. Українське козацтво не служить жодній політичній партії, а працює на благо і добро українського народу й Української Самостійної Держави задля миру, громадянської злагоди на території України, єдності українського суспільства з метою розвитку і зміцнення демократичної і правової Української держави.

Українське козацтво вважає можливим індивідуальне членство козаків, що є громадянами України, в політичних партіях тільки національно-державницького спрямування, програмова та статутна діяльність яких спрямована на утвердження та зміцнення Української державності, захист суверенітету і територіальної цілісності України, послідовне відстоювання національних інтересів українського народу.

1.10. Українське козацтво через співпрацю взаємодіє з політичними партіями, висуває своїх членів на вибори до представницьких органів влади усіх рівнів та управління державою у відповідності до загального виборчого права та чинного законодавства України.

1.11. Українське козацтво історично належить до українського православ`я, виступає за співробітництво традиційних українських християнських церков, які стоять на засадах відродження, розбудови та розвитку національної державності України, її самостійності та незалежності і члени яких готові стати на захист територіальної цілісності України.

Українське козацтво прагне створення єдиної Помісної Православної Церкви із центром у м. Києві.

1.12. Українське козацтво знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. М.Грушевського, 4а оф.1.

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

1.12. Метою діяльності Українського козацтва є:

· сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування у розбудові України як суверенної та незалежної, демократичної, правової держави;

· відродження української, за своєю суттю – козацької нації, українських козацьких Звичаїв і традицій, української національної ідеї;

· захист політичних, економічних, культурних та історичних здобутків українського народу, участь у забезпеченні його духовного і матеріального добробуту, морального і фізичного здоров`я, відродженні, утвердженні і розвитку української мови і культури.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

1.13. Основними завданнями Українського козацтва є:

· взаємодія з органами влади по формуванню державної політики у сфері відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва;

· відновлення та розвиток на звичаєвих засадах українського козацтва як виразу способу життя, діяльності та поведінки українського народу, відродження та розвиток козацької господарської діяльності, створення козацьких січей, паланок і поселень, як осередків відродження і розвитку традиційних козацьких форм самоврядування;

· сприяння підготовці молоді до військової служби, військовому вишколу українських козаків, сприяння розбудові Збройних Сил України, Прикордонних військ, Митної служби та підрозділів Цивільної оборони, сприяння комплектуванню окремих військових формувань призовниками з Українського козацтва;

· забезпечення культурного обміну, тісного співробітництва з козацькими громадами в діаспорі;

· участь в підготовці та військово-патріотичному вихованні нового покоління в дусі українського козацького лицарства, української національної ідеї, відданості рідному, українському народові та українській Землі-Матері;

· участь у відбудові українських козацьких церков та монастирів, утримання та збереження козацьких поховань та меморіалів;

· активне сприяння органам правопорядку в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень, правовій пропаганді, боротьбі із злочинністю, захисті конституційних прав та законних інтересів Українського народу;

· участь у проведені заходів щодо охорони і захисту довкілля, становленні ефективних енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно чистих форм землекористування і промислового виробництва;

· розробка та участь в реалізації та координації з органами влади, управліннями державних установ, проектів і програм, які відповідають інтересам Українського козацтва, його членів і засновників господарств, товариств, підприємств тощо;

· сприяння розвитку військово-прикладних і технічних видів спорту та туризму;

· захист законних інтересів Українського козацтва та його членів у державних органах і громадських організаціях;

· піклування про безпеку Українського козацтва та його членів.

2. НАПРЯМКИ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

Українське козацтво в уставному порядку здійснює таку діяльність:

2.1. Приймає участь в організації, координації та підтримці діяльності українських козацьких громад в Україні та діаспорі, участь у загальнодержавних і громадських заходах, що сприяють реалізації української національної ідеї, утвердженню української національної державності, зростанню могутності та міжнародного авторитету України як передумов забезпечення духовного і матеріального добробуту, морального і фізичного здоров`я українського народу.

2.2. Сприяння всім державним органам у забезпеченні національної безпеки України та її державних інтересів, підтримці громадського порядку, боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями, здійснення охоронної діяльності.

2.3. Співпраця із Збройними Силами України, Міністерством Внутрішніх справ, Державним Комітетом у справах охорони державного кордону України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, іншими державними, правоохоронними органами, навчальними закладами, установами та організаціями щодо військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до військової служби та роботи у правоохоронних органах.

2.4. Співпраця з Товариством сприяння обороні України, створення козацьких формувань Цивільної оборони України.

2.5. Сприяння військовим формуванням України щодо укомплектування окремих підрозділів підготовленими призовниками з організацій Українського козацтва, перепідготовці українських козаків — військовозобов`язаних запасу.

2.6. Проведення за погодженням з командуванням у військових формуваннях і правоохоронних органах заходів культурно-просвітницького характеру, вивчення історії українського війська, утвердження українських військових традицій.

2.7. Побудова за погодженням з державними органами постійно діючих Січей Українського козацтва, організація традиційних козацьких таборових зборів, змагань, фестивалів тощо.

2.8. Відродження традиційних козацьких ремесел і бойових умінь (козацької боротьби, українських спортивних бойових мистецтв, походів на конях, човнах тощо), проведення спортивних змагань з козацьких вправ у володінні історичною зброєю, освоєння сучасної техніки та транспортних засобів.

2.9. Сприяння в проведенні виховної роботи серед юнацтва і молоді, створення та організація дитячих, юнацьких і молодіжних підрозділів Українського козацтва, які беруться на облік Генеральною та крайовими канцеляріями Українського козацтва.

2.10. Дослідження історії України, відновлення історичної правди, популяризація героїчного минулого Українського козацтва. Пропаганда культурних здобутків і досягнень української нації та українського козацтва зокрема, проведення культурно-просвітницьких заходів, виставок майстрів Українського козацтва, концертів.

2.11. Участь в проведенні науково-дослідних робіт власними силами із залученням сторонніх фахівців.

2.12. Участь в організації і проведенні наукових фольклорно-етнографічних, археологічних експедицій, конференцій, семінарів, присвячених вивченню і розвитку духовних традицій Українського козацтва.

2.13. Активне сприяння збереженню пам`яток історії та культури, увічненню козацької слави.

2.14. Створення непохідних підприємств, організацій та установ, в т.ч. козацьких селянських (фермерських) господарств і колективних сільськогосподарських підприємств, садівницьких і городницьких товариств, промислів тощо, відповідно до чинного законодавства України без мети отримання прибутку, із статусом юридичної особи.

2.15. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, через створення із закордонними партнерами спільних підприємств, фондів тощо, із статусом юридичної особи, які створюються без мети отримання прибутку, участь в реалізації спільних із закордонними партнерами програм, спрямованих на виконання статутних завдань Українського козацтва.

2.16. Підтримка прямих міжнародних зв`язків, укладення угод, договорів, що не суперечать міжнародним договорам України, міжнародному праву та законодавству України.

2.17. Здійснення видавничої діяльності, виробництво кіно, телефільмів, радіопрограм, через створення підприємств із статусом юридичної особи.

2.18. Збір і обробка економічної, наукової, екологічної інформації, її використання з метою здійснення статутної діяльності Українського козацтва та забезпечення здорового способу життя українського народу.

2.19. Проведення разом з державними установами заходів природоохоронного характеру та ефективних форм захисту довкілля.

2.20. Відновлення в установленому порядку функціонування об`єктів соціально-культурного та іншого призначення, пов`язаних з історією Українського козацтва, історичних назв міст, інших населених пунктів, вулиць тощо.

2.21. Відродження та впровадження у побут прогресивних українських козацьких традицій, обрядів і звичаїв, що не суперечать чинному законодавству, а також козацької атрибутики та символіки, народної, в т.ч. і козацької медицини й характерництва.

2.23. Сприяння законодавчому визнанню та піднесенню авторитету і престижу Українського козацтва, розробці й розвитку його правової, економічної, організаційно-управлінської бази та інфраструктури.

2.24. Перелік напрямків та форм діяльності Українського козацтва, вказаний в пункті 2 є вичерпним.

3. ЧЛЕНСТВО В УКРАЇНСЬКОМУ КОЗАЦТВІ. ОБОВ`ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ УКРАНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

3.1. Українське козацтво об`єднує громадян, нащадків усіх гілок, напрямків і течій українського козацтва незалежно від місця їхнього проживання, громадян України та українців — громадян інших країн, які сповідують національну ідею та ідеологію Українського козацтва, практично працюючи на її реалізацію, відновлення і розвиток Українського козацтва.

Українське козацтво твориться із своїх членів — українських козаків. Українським козаком може бути лише той, хто готовий стати оборонцем, захисником і рятівником Українського народу, української мови, розвивати українську культуру й відповідати вимогам: український козак — душа правдива, справедлива і незрадлива. Український козак — це лицар України, морально чиста, високо духовна і матеріально незалежна людина, яка вміє панувати над собою, володіє своїми емоціями, розумом і волею, патріот України, який постійно духовно і фізично готує себе до оборони Батьківщини, свого роду та українського народу, його честі та гідності, дбає про єдність Українського козацтва і українства всього світу.

3.2. Членство в Українському козацтві може бути індивідуальним, колективним і асоційованим.

3.3. Дійсним козаком (членом) Українського козацтва мас право бути: нащадок українського козацького роду, а також громадяни України або українці української діаспори з 18-річного віку, які стоять на засадах розбудови та захисту державності України, пройшли випробувальний термін один рік і виявили себе як такі, що мають глибокі українські патріотичні переконання, стоять на засадах розбудови і захисту самостійної, незалежної, соборної, демократичної держави України, посвячені та прийняли присягу Українського козака, стоять на обліку і здійснюють суспільно-корисну для України діяльність, в одному з первинних козацьких товариств.

Після проходження випробувального терміну дійсному козакові видається Реєстрова грамота, посвідчення та службова книжка козака.

3.4. Рішенням Гетьмана України або Радою Старійшин Українського козацтва, відомі громадські політичні та військові діячі, діячі культури і науки, державні керівники, видатні спортсмени. які виявили себе активними провідниками української державності та української козацької ідеї, можуть прийматися до Українського козацтва без випробувального терміну і зараховуватись до складу Гетьманського полку Українського козацтва, що функціонує як первинне товариство у Генеральній канцелярії Українського козацтва.

3.5. До лав Українського козацтва приймають згідно письмової заяви за козацьким Звичаєм на Раді первинного козацького товариства за рекомендаціями двох дійсних членів Українського козацтва.

Ті, хто були членами дитячих, юнацьких і молодіжних підрозділів при Українському козацтві, приймаються за рекомендацією керівних органів відповідних підрозділів.

3.6. Дитячі, юнацькі та молодіжні козацькі підрозділи діть відповідно до статутів та положень про ці організації, які затверджуються Гетьманом України.

Члени цих підрозділів за віком поділяються на такі категорії: козачата — до 10 років, джури — 10–14 років, молоді козаки (молодики) — 14–18 років.

3.7. Громадяни України можуть створювати за місцем проживання козацькі осередки. Козаки, які висловили добровільне бажання виконувати обов`язки по здійсненню окремих функцій і за своїм фахом спроможні їх виконувати та взяли на себе відповідні зобов`язання, підлягають внесенню до Єдиного реєстру у Генеральній канцелярії Укра-їнського козацтва. Їхня діяльність регулюється Статутом Українського козацтва, положеннями та нормативно-правовими актами.

3.8. Колективними (асоційованими) членами Українського козацтва можуть бути громадські об`єднання, колективи підприємств, навчальних, наукових і культурних закладів, установ і організацій будь-яких форм власності, які фізично та матеріально сприяють виконанню Статутних завдань Українського козацтва. Взаємовідносини Українського козацтва з його колективними членами здійснюється на підставі відповідних угод.

Колективні (асоційовані) члени приймаються до Українського козацтва згідно письмовою заявою їхніх керівників на підставі рішення зборів трудового колективу Радою Генеральної Старшини Українського козацтва.

3.9. Члени українського козацтва зобов`язані:

• бути активними провідниками української національної ідеї, виконувати всі вимоги цього Статуту та українських козацьких Звичаїв, якщо останні не суперечать Статутові Українського козацтва і чинному законодавству України;

• виконувати Універсали, Постанови та рішення Гетьмана України, керівних органів Українського козацтва, накази своїх отаманів і старшин;

• сплачувати вступний та щомісячні членські внески, розмір яких встановлюється окремим Положенням;

• дотримуватись здорового способу життя, піклуватись про Українську державу, родину, сім`ю і дітей, плекати молоде покоління духовно здоровим, морально та фізично загартованим, відданим Україні та українському народові;

• молоді козаки допризовного віку зобов`язані виявляти ініціативу щодо вчасної постановки на облік у військовому комісаріаті та прагнути призову на військову службу, на військовій службі — постійно працювати над професійним, морально-психологічним та фізичним самовдосконаленням, бути взірцем дисциплінованості, відданості українському народові, Україні;

• зберігати і розвивати прогресивні українські козацькі звичаї та традиції, оберігати честь і гідність козацького імені, зміцнювати єдність Українського козацтва, займатися суспільне корисною для України та українського народу діяльністю, продукувати матеріальні та духовні цінності, дотримуватися принципів і норм християнської моралі, козацької етики та етикету.

3.10. Члени українського козацтва мають право:

• вирішального голосу на козацьких Радах;

• обирати і бути обраними до керівних органів Українського козацтва всіх рівнів;

• виносити на розгляд козацьких Рад питання про діяльність Українського козацтва;

• отримувати козацькі військові звання згідно Положення про проходження козацької служби та займаних в Українському козацтві посад;

• згідно з чинним законодавством користуватися майном Українського козацтва;

• отримувати інформацію про діяльність Українського козацтва;

• отримувати відповідь на свої пропозиції та заяви до товариств Українського козацтва всіх рівнів;

• працювати у структурах Українського козацтва;

• одержувати духовно-моральну та (в разі потреби) матеріальну підтримку;

• навчатися в козацьких навчальних і фізкультурно-спортивних закладах, за рекомендацією керівних органів Українського козацтва — в інших навчальних закладах;

• носити однострії Українського козацтва з обладунком і шаблею та іншою зброєю згідно з чинним законодавством, правил дозвільної системи України і відповідних положень;

• колективні (асоційовані) члени приймають участь в діяльності Українського козацтва з правом дорадчого голосу.

3.11. Козаки, які відбувають випробувальний термін, мають право:

• вносити питання на розгляд козацьких Рад та брати участь в обговоренні питань з правом дорадчого голосу;

• отримувати відповіді на свої пропозиції та заяви;

• отримувати духовно-моральну (та в разі потреби) матеріальну підтримку;

• навчатися в козацьких навчальних та фізкультурно-спортивних закладах;

• носити традиційний козацький стрій та однострій Українського козацтва без обладунку.

3.12. Членство в Українському козацтві припиняється:

• за власним бажанням;

• у разі порушення Статуту Українського козацтва, а також за цілеспрямовану діяльність, спрямовану на розпалювання ворожнечі та розколу єдності Українського козацтва;

• за несумісну із званням Українського козака діяльність, що завдала шкоди Українській державі, Українському народові або Українському козацтву;

• у разі несплати членських внесків протягом трьох місяців.

3.13. Рішення про виключення приймається Гетьманом України на підставі

рішення Ради первинного козацького товариства (суду козацької честі, контрольно-ревізійної комісії).

Рішення Ради первинного козацького товариства (суду козацької честі, контрольно-ревізійної комісії) може бути оскаржене до суду козацької честі вищої інстанції протягом місяця з дня його прийняття та — у випадку обґрунтованих вимог скаржника — до Великої Ради Українського козацтва, але не пізніше, ніж за два місяці до Ради.

Для розгляду справи Велика Рада створює спеціальну комісію, яка провадить розслідування і за її висновками приймає остаточне рішення, що оскарженню не підлягає.

3.14. Підставою для негайного виключення козака з Українського козацтва є вирок суду, який набрав законної сили.

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

4.1. Українське козацтво, як громадська організація, створюється з урахуванням сучасного адміністративно-територіального поділу України за територіальним, виробничо-територіальним принципом, і складається з осередків:

• первинних козацьких товариств;

• районових (міських) козацьких товариств, що охоплюють первинні козацькі товариства;

• крайових (обласних) козацьких товариств, що охоплюють районові (міські) козацькі товариства;

• козацьких округів (за наказом Гетьмана) що охоплюють крайові (обласні) козацькі товариства.

Крайові (обласні) козацькі товариства (козацькі округи) об‘єднуються в межах України та української козацької діаспори в єдине Українське козацтво.

4.2. Усі первинні козацькі товариства підзвітні районовим (міським) козацьким товариствам, які підзвітні крайовим (обласним) козацьким товариствам (козацьким округам), а крайові (обласні) козацькі товариства (козацькі округи) підзвітні Генеральній Канцелярії Українського козацтва.

Первинні козацькі товариства обліковуються районовими (міськими) козацькими товариствами, районові (міські) — крайовими (обласними) козацькими товариствами, крайові (обласні) козацькі товариства (округи) — Генеральною Канцелярією Українського козацтва.

4.3. Відповідно до історичних реалій відновлюється традиційний для Українського козацтва полково-сотенний устрій, як військово-патріотична і господарська структура Українського козацтва.

Козацькі товариства всіх рівнів мають право на збереження історичних козацьких назв. Не допускається перетворення їх у незаконні воєнізовані формування.

• рій (складається із двох-трьох застав);

• загін (складається із двох-трьох роїв);

• сотня (складається із двох-трьох загонів);

• курінь (складається із двох-трьох сотень);

• полк (складається із двох-трьох куренів);

• кіш (паланка, січ) Українського козацтва (складається із полків).

Крім того, в межах структурних підрозділів Українського козацтва можуть існувати структурні підрозділи морського козацтва, авіації тощо.

4.4. Колегіальні керівні органи Українського козацтва складаються з Великої Ради Українського козацтва та Ради Генеральної старшини Українського козацтва.

4.5.1. Велика Рада Українського козацтва є вищим керівним органом Українського козацтва.

Велика Рада Українського козацтва складається з делегатів, обраних Радами крайових (обласних) козацьких товариств у кількості, затвердженій Радою Генеральної старшини і скликається один раз на рік.

Час, місце проведення та порядок денний Великої Ради визначає Рада Генеральної старшини Українського козацтва, про що Гетьман України видає наказ.

Велика Рада може бути скликана позачергово на вимогу не менше половини крайових (обласних) козацьких товариств або рішенням Ради Генеральної старшини Українського козацтва. Рішення Великої Ради приймаються простою більшістю голосів і є чинними за наявності не менш як двох третин обраних делегатів.

4.5.2. Велика Рада Українського козацтва:

• визначає і затверджує принципи, стратегію, завдання і напрямки діяльності Українського козацтва;

• затверджує Статут Українського козацтва, вносить до нього зміни й доповнення;

• затверджує символіку Українського козацтва;

• обирає Гетьмана України (Голову Ради Генеральної старшини), Генерального суддю (Голову Суду козацької честі), Генерального скарбника та Генерального інспектора терміном на п’ять років з підтвердженням повноважень щорічно;

• затверджує склад Ради Поважних козаків Українського козацтва;

• заслуховує звіти виборної Генеральної Старшини;

• дає наказ Гетьману і виборній Генеральній старшині на звітний період;

• приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Українського козацтва.

4.5.3. Рада Генеральної Старшини:

• є колегіальним керівним органом Українського козацтва між Великими Радами;

• в період між Великими Радами вирішує поточні питання управління діяльністю Українським козацтвом;

• готує питання для керівних рішень Українського козацтва;

• збирається не рідше одного разу на чотири місяці.

4.5.4. Рада Генеральної Старшини Українського козацтва складається з Гетьмана України (Голови Ради), Головного отамана, Старшини Генеральної канцелярії, отаманів козацьких округів (отаманів козацьких військ), отаманів крайових (обласних) козацьких товариств, Радників Гетьмана України, повноправних представників Гетьмана України в регіонах, Бунчукових товаришів.

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів за наявності не менше половини членів Генеральної старшини.

Бунчукові товариші, Радники Гетьмана України, повноправні представники Гетьмана України в регіонах, мають право дорадчого голосу.

4.5.5. Члени Генеральної старшини не мають права бути в складі Контрольно-ревізійної інспекції Українського козацтва.

4.5.6. Гетьман України є вищою посадовою особою Українського козацтва, Верховним Головнокомандувачем військ Українського козацтва.

Гетьман України обирається Великою Радою Українського козацтва з дійсних козаків не молодше 35 років, українців, що проживають на території України не менше 10 років, терміном на п`ять років.

Обраному Гетьману України на Великій Раді вручається булава як ознака верховної влади в Українському козацтві.

4.5.7. Гетьман України:

• представляє без довіреності інтереси Українського козацтва на всіх рівнях владних структур України, в громадських і міжнародних організаціях, партіях та рухах;

• призначає Головного отамана, Генеральних: писаря, обозного, осавула, хорунжого, бунчужного, отаманів козацьких округів (отаманів козацьких військ), іншу наказну старшину та усуває їх від виконання службових обов`язків;

• вносить на розгляд Великої Ради Українського козацтва кандидатури на посади Гене-рального судді, Генерального інспектора та Генерального скарбника Українського козацтва з дійсних козаків;

• затверджує повноваження обраних отаманів крайових (обласних) козацьких товариств і засвідчує це своїм Універсалом, призупиняє їх повноваження та призначає Наказних отаманів крайових (обласних) козацьких товариств

• підписує разом з Генеральним писарем рішення Ради Генеральної старшини Українського козацтва;

• вирішує поточні питання управління Українським козацтвом в період між Радами Генеральної Старшини.

• підписує фінансові документи, ділові листи, укладає будь-які угоди визначає своїм наказом коло осіб, що мають право підпису банківських, фінансових чи інших документів, здійснює інші правочини;

• розпоряджається майном Українського козацтва в межах своєї компетенції;

• на виконання статутних завдань і рішень Великої Ради видає Універсали, накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма членами Українського козацтва;

• в межах своєї компетенції від імені Українського козацтва укладає будь-які договори, здійснює правочини;

• присвоює козацькі військові звання особовому складу Українського козацтва;

• затверджує Положення про козацькі ордени, медалі, гетьманські та інші козацькі відзнаки і нагороджує ними. Порушує клопотання перед Президентом України про нагородження козаків державними нагородами та відзнаками.

• в межах своєї компетенції здійснює інші дії, спрямовані на досягнення статутних цілей та завдань Українського козацтва.

4.5.8. Гетьман України зобов`язаний:

• звітувати на Великій Раді про діяльність Українського козацтва; організовувати та проводити засідання Ради Генеральної старшини;

• організовувати діяльність Українського козацтва згідно з Конституцією та чинним законодавством України, Статутом Українського козацтва, козацьких звичаїв та нести відповідальність за його діяльність.

4.5.9. Головний отаман Українського козацтва призначається Гетьманом України з дійсних козаків.

Призначеному Головному отаману Гетьман України вручає пернач, як ознаку влади.

В разі тимчасової відсутності Гетьмана України Головний отаман виконує його обов`язки.

Коло обов`язків Головного отамана визначається Положенням про Генеральну канцелярію Українського козацтва.

4.5.10. Генеральна канцелярія Українського козацтва (Генеральний штаб) є вищим організаційно-координаційним та методичним центром Українського козацтва з розташуванням у м. Києві.

Посадові особи Генеральної канцелярії здійснюють організаційно-виконавчі функції згідно Положення про Генеральну канцелярію.

4.5.11. Суд Козацької честі Українського козацтва є товариським судовим органом Українського козацтва.

Генеральний суддя Українського козацтва обирається Великою Радою Українського козацтва за пропозицією Гетьмана України з дійсних козаків терміном на п‘ять років і є радником Гетьмана України з правових питань.

Суд Козацької честі діє на підставі Положення про Суд Козацької честі Українського козацтва.

4.5.12. Генеральна контрольно-ревізійна інспекція Українського козацтва є контрольно-ревізійним органом Українського козацтва.

Генеральний інспектор обирається Великою Радою Українського козацтва за пропозицією Гетьмана України з дійсних козаків терміном на п‘ять років і є радником Гетьмана України.

Контрольно-ревізійна інспекція діє на підставі Положення про контрольно-ревізійну інспекцію Українського козацтва.

4.5.13. Служба скарбу Українського козацтва є фінансово-економічним органом Українського козацтва.

Генеральний скарбник Українського козацтва обирається Великою Радою Українського козацтва за пропозицією Гетьмана України з дійсних козаків терміном на п‘ять років і є радником Гетьмана України з фінансових питань.

Служба скарбу діє на підставі Положення про Службу скарбу Українського козацтва.

4.5.14. Рада Поважних козаків Українського козацтва — є вищим моральним авторитетом в Українському козацтві, затверджується Великою Радою Українського козацтва, за пропозицією Гетьмана України, і діє на підставі Положення про Раду Поважних козаків Українського козацтва.

4.6. Козацький округ.

Для оперативного виконання Статутних завдань, Гетьман України своїм наказом може створювати козацькі округи на основі крайових (обласних) козацьких товариств певного регіону.

Для керівництва козацькими округами, Гетьман України призначає Польового Гетьмана козацького округу.

4.7. Крайове (обласне) Козацьке Товариство.

Керівні органи Крайового (обласного) товариства складаються з Ради Крайового козацького товариства, Ради Крайової старшини та Крайової канцелярії.

4.7.1. Вищим органом самоврядування Крайового (обласного) козацького товариства є Крайова рада, що складається з делегатів районових козацьких товариств та скликається не рідше одного разу на рік.

Квотум представництва, час і місце проведення Ради визначає Рада Крайової старшини.

4.7.2. Крайова рада є повноважною, якщо на ній присутні не менше двох третин обраних делегатів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.7.3. Крайова рада може скликатися позачергово на вимогою не менше половини районових козацьких товариств, що належать до складу крайового товариства, одним із керівних органів Крайового товариства, а також за ухвалою вищого керівного органу Українського козацтва.

4.7.4. Крайова рада:

• заслуховує звіт Крайового отамана, виборної старшини товариства, контрольно-ревізійної інспекції про роботу Крайового козацького товари-

ства, Крайової канцелярії;

• обирає Крайового отамана (голову Ради крайової старшини), Крайового суддю (голову Суду козацької честі Крайового товариства), скарбника, контрольно-ревізійного інспектора Крайового козацького товариства;

• затверджує склад Ради Поважних козаків Крайового козацького товариства;

• затверджує річний бюджет Крайового товариства;

• затверджує символіку після погодження їх з Генеральною Канцелярією Українського козацтва;

• дає Крайовому отаману і Крайовій старшині наказ на рік.

4.7.5. В період між Крайовими Радами керівництво діяльністю Крайового козацького товариства здійснює Рада Крайової старшини, яка збирається один раз на два місяці.

4.7.6. Рада Крайової старшини складається з Крайового отамана (голови Ради), Старшини Крайової канцелярії, отаманів районових козацьких товариств та бунчукових (військових) товаришів.

Рада Крайової старшини скликається за рішенням Крайового отамана, Крайової старшини, на вимогу одного з районових осередків чи Гетьмана України.

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів за наявності не менше половини членів Крайової старшини.

Бунчукові (військові) товариші мають право дорадчого голосу.

4.7.7. Організатором виконання рішень Крайової ради, Ради Крайової старшини є Крайовий отаман, Крайова старшина та Крайова канцелярія.

4.7.8. Крайовий отаман є вищою посадовою особою в Крайовому козацькому товаристві. Обирається Крайовою радою терміном на п’ять років з щорічним підтвердженням повноважень Гетьманом України.

Як ознаку влади, йому вручається пернач.

Крайовий отаман:

• керує діяльністю Крайового козацького товариства і Крайовою канцелярією, призначає та усуває від виконання обов`язків наказну крайову старшину;

• звітує на Крайовій раді, дає інформацію про роботу Крайової канцелярії на Раді Крайової старшини; звітує перед Гетьманом України;

• присвоює козацькі військові звання до осавула включно;

• підписує документи, контролює роботу Крайової старшини.

4.7.9. Крайова канцелярія (штаб) є вищим організаційно-координаційним та методичним центром Крайового козацького товариства.

Посадові особи Крайової канцелярії здійснюють організаційно-виконавчі функції згідно Положення про Крайову канцелярію.

Крайова канцелярія:

• співпрацює з Генеральною Канцелярією Українського козацтва;

• веде реєстр крайового козацького товариства, облік козацьких громад і організацій крайового товариства;

Крайова канцелярія підзвітна Крайовій раді, Раді Старшин крайового товариства, підпорядкована Крайовому отаману та Генеральній Канцелярії Українського козацтва.

4.7.10. Рада Поважних козаків Крайового козацького товариства є вищим моральним авторитетом в Крайовому козацькому товаристві. Склад, права, обов`язки її регламентуються Положенням про Раду Поважних козаків Українського козацтва.

4.7.11. Суд козацької честі Крайового козацького товариства складається з обраного Крайового судді та його помічників і провадить діяльність згідно з Положенням про Суд козацької честі Українського козацтва.

4.7.12. Контрольно-ревізійна інспекція Крайового козацького товариства обирається Крайовою Радою терміном на п’ять років. Крайова старшина не може входити до складу контрольно-ревізійної інспекції.

Контрольно-ревізійна інспекція Крайового козацького товариства провадить свою діяльність згідно з Положенням про Контрольно-ревізійну інспекцію Українського козацтва.

4.7.13. В окремих випадках, за рішенням Гетьмана України, враховуючи історичні реалії, дозволяється створення міжкрайових об‘єднань (Малих Січей), які підпорядковуються Крайовому отаману та мають свою старшину.

Січовий отаман є заступником Крайового отамана.

4.8. Районове козацьке товариство складається з первинних козацьких товариств.

4.8.1. Керівні органи Районового козацького товариства складаються з Районової Ради, Ради Районової старшини та Районової канцелярії.

4.8.2. Вищим органом Районового козацького товариства є Районова Рада, що складається з делегатів первинних козацьких товариств і скликається не рідше двох разів на рік.

Квотум представництва, час і місце проведення Ради, порядок денний визначає Рада районової старшини або Крайовий отаман.

Районна рада є повноважною, якщо на ній присутні дві третини обраних делегатів. Рішення районової Ради приймаються простою більшістю голосів.

4.8.3. Районова Рада може скликатися позачергово на вимогу одної третини первинних козацьких товариств, Гетьмана України, Крайового отамана, Районового отамана та Ради районової старшини.

4.8.4. Районова Рада:

• обирає отамана, суддю, писаря, осавула, хорунжого, бунчужного, контрольно-ревізійного інспектора та іншу районову старшину терміном на три роки;

• обирає Раду Поважних козаків;

• затверджує повноваження отаманів первинних козацьких товариств, які щойно започатковуються;

• дає отаману і районовій старшині наказ на рік;

• визначає і затверджує завдання і напрямки діяльності районового козацького товариства.

4.8.5. Районовим отаманом може бути дійсний козак, який виявив себе мудрим організатором або добрим працівником на посаді районової старшини і вище. Обирається районовою Радою терміном на три роки з щорічним підтвердженням повноважень Крайовим отаманом, керує районовим козацьким товариством та канцелярією. Звітує перед Крайовим отаманом. Обраному отаману як ознака влади вручається тростина.

4.8.6. Районова старшина без посади має статус значкових товаришів.

4.8.7. Районова канцелярія — виконавчий орган районового козацького товариства:

• керує діяльністю районового товариства;

• координує роботу первинних товариств;

• співпрацює з Крайовою канцелярією;

• виносить на розгляд Районової Ради і Ради районової старшини програму заходів і діяльності районового козацького товариства;

• веде реєстр районового товариства та облік первинних товариств;

• звітує районовій Раді і районовій старшині.

4.9. Первинні козацькі товариства:

• створюються за місцем роботи, навчання, проживання і об’єднує не менше п’яти козаків;

• для керівництва товариством обирають на своїх Радах отамана та писаря (його заступника) терміном на один рік;

• здійснюють персональний облік членів, приймають членські внески;

• співпрацюють з районовою канцелярією;

• підзвітні керівним органам районового товариства;

• визначають завдання і напрямки своєї діяльності;

Отаман, як керівник первинного козацького товариства, входить до складу районової старшини;

5. КОШТИ І МАЙНО УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

5.1. Українське козацтво здійснює фінансову діяльність у порядку, визначеному законодавством України.

5.2. Кошти Українського козацтва формуються за рахунок:

• вступних та щомісячних внесків членів Українського козацтва;

• добровільних пожертв організацій, підприємств, установ та окремих осіб, у тому числі іноземних;

• коштів, що успадковані Українським козацтвом;

• отриманих з метою виконання конкретних програм по культурі, освіті, спорту, національному відродженню від різних фондів, державних та громадських організацій тощо;

• надходжень, отриманих у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, роялті та інших пасивних доходів;

• інших надходжень, які не суперечать нормам чинного законодавства України для організацій подібного роду.

5.3. Українське козацтво — організація, що не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності. Її кошти використовуються для здійснення власної статутної діяльності, забезпечення організаційно-господарських потреб.

5.4. Майно Українського козацтва складається з будівель, споруд, основних засобів виробництва, підприємств, засобів транспорту і зв`язку, житлового фонду, культурних, історичних цінностей тощо.

5.5. Українське козацтво та створені ним, для виконання статутних завдань, організації ведуть оперативний бухгалтерський, податковий, статистичний облік і звітуються у встановленому законодавством України порядку.

6. ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

6.1. Українське козацтво є юридичною особою, має поточні та валютні рахунки в банках, печатку та штампи із своїм найменуванням, відповідну звичаям і традиціям атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються Великою Радою та реєструються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. Українське козацтво може виступати позивачем і відповідачем в Судах України.

6.3. Про всі зміни та доповнення, внесені до Статуту, Українське козацтво повідомляє орган державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

6.4. Українське козацтво, козацькі округи, крайові (обласні), районові, первинні козацькі товариства керуються у своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом, Положеннями та іншими нормативно-розпорядчими актами Українського козацтва.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.

7.1. Припинення діяльності Українського козацтва відбувається в наслідок його реорганізації або ліквідації.

7.2. Реорганізація Українського козацтва відбувається за рішенням Великої Ради Українського козацтва, якщо за це проголосувало не менш двох третин делегатів.

7.3. Ліквідація Українського козацтва відбувається за рішенням Великої Ради, якщо за це проголосувало не менш двох третин делегатів або за рішенням суду.

7.4. Ліквідація Українського козацтва проводиться відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Кошти та майно Українського козацтва, які залишились після його ліквідації, передаються іншій громадській неприбутковій організації подібного виду для виконання завдань, передбачених п. 1.13. цього Статуту, або ж зараховуються до доходу державного бюджету.